رژیم درمانی
+
خلاقیت روی برگ
آثار ایرانی

خلاقیت روی برگ

مینیاتور سرا : حسین شاهی آقای برگ ایران است که تابلو برگ هنر نقاشی مینیاتور سنتی ایرانی، گل و مرغ، چوگان، لیلی و مجنون را به صورت تلفیقی از هنر خالق و مخلوق به نمایش گذاشته است.       این هنرمند خطه اصفهان اظهار داشت: 42 سال است در عرصه
بالا