رژیم درمانی
+
خلق آثار مینیاتوری شگفت انگیز در چین
آثار خارجی

خلق آثار مینیاتوری شگفت انگیز در چین

مینیاتورسرا : مینیاتور، نوعی نقاشی کوچک و ظریف ِ چهره می باشد که از ترسیم نقوش در حاشیۀ قرآن شروع شده و از هنرهای مهم ایران زمین محسوب می گردد. یک نقاش مسلمان چینی، با ارادۀ محکم خود در هنر، و علاقۀ فراوان به مینیاتور اسلامی-ایرانی، سبک و ویژگی مینیاتور چینی
بالا