سریال جیران
رئالیتی شو پدر خوانده
سریال خون سرد
پوست شیر
سریال جیران

سووشون از قسمت 1 تا انتهای سریال

تاریخ : 1401.09.23
نظرات : 0

مینیاتور سرا : در قسمت اول تا قسمت آخر سریال هایی همچون سریال سووشون شاهد این موضوع هستید که مخاطب همیشه در انتظار است تا ببیند در قسمت بعدی از سریال سووشون چه اتفاقاتی رخ خواهد داد و برای انتشار قسمت بعد از این سریال ، لحظه شماری می کند . در قسمت اول تا آخر سریال سووشون می توانید با مشاهده لینک تمامی قسمتهای سریال سووشون ، هر کدام از قسمتهایی از سریال سووشون که منتشر شده و شما نتوانسته اید قسمت مورد نظرتان را مشاهده نمایید ، اقدام به دانلود قسمت مدنظرتان از سریال سووشون و قسمت های پیشین و یا قسمت جدید سریال سووشون نمایید .
سریال سووشون savushun با کارگردانی نرگس آبیار منتشر می شود ؛ این سریال با ژانر درام اجتماعی برای مخاطب بزرگسال از طریق شبکه نمایش خانگی منتشر شد .

 

سال انتشار :  1402 / موضوع : اجتماعی و عاشقانه  / مدت زمان : 55 دقیقه / رده سنی :  بزرگسال   

 

قسمت اول تا آخر سريال سووشون 

 

 

قسمت اول 1 سریال سووشون savushun - دانلود سریال سووشون قسمت یک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

 

 

دانلود قسمت اول سووشون با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال سووشون

 

قسمت 2 سووشون

  

 

قسمت دوم 2 سریال سووشون savushun - دانلود سریال سووشون قسمت دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

   

 

دانلود قسمت دوم سووشون با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال سووشون

 

 قسمت 1

سووشون

قسمت 3

سووشون

 

 

قسمت سوم 3 سریال سووشون savushun - دانلود سریال سووشون قسمت سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

دانلود قسمت سوم سووشون با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال سووشون

 

 قسمت 2

سووشون

قسمت 4

سووشون

  

 

قسمت چهارم 4 سریال سووشون savushun - دانلود سریال سووشون قسمت چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

   

 

دانلود قسمت چهارم سووشون با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال سووشون

 

 قسمت 3

سووشون

قسمت 5

سووشون

  

 

قسمت پنجم 5 سریال سووشون savushun - دانلود سریال سووشون قسمت پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

دانلود قسمت پنجم سووشون با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال سووشون

 

 قسمت 4 

سووشون

قسمت 6 

سووشون

 

 

قسمت ششم 6 سریال سووشون savushun - دانلود سریال سووشون قسمت شش با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

دانلود قسمت ششم سووشون با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال سووشون

 

 قسمت 5 

سووشون

قسمت 7 

سووشون

   

 

قسمت هفتم 7 سریال سووشون savushun - دانلود سریال سووشون قسمت هفت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

دانلود قسمت هفتم سووشون با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال سووشون

 

 قسمت 6 

سووشون

قسمت 8 

سووشون

 

 

قسمت هشتم 8 سریال سووشون savushun - دانلود سریال سووشون قسمت هشت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

دانلود قسمت هشتم سووشون با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال سووشون

 

 قسمت 7 

سووشون

قسمت 9 

سووشون

  

 

قسمت نهم 9 سریال سووشون savushun - دانلود سریال سووشون قسمت نه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

دانلود قسمت نهم سووشون با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال سووشون

 

 قسمت 8 

سووشون

قسمت 10 

سووشون

 

 

قسمت دهم 10 سریال سووشون savushun - دانلود سریال سووشون قسمت ده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

دانلود قسمت دهم سووشون با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال سووشون

 

 قسمت 9 

سووشون

قسمت 11 

سووشون

   

قسمت يازدهم 11 سریال سووشون savushun - دانلود سریال سووشون قسمت یازده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

 

 

دانلود قسمت یازدهم سووشون با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال سووشون

 

 قسمت 10  

سووشون

قسمت 12 

سووشون

  

 

قسمت دوازدهم 12 سریال سووشون savushun - دانلود سریال سووشون قسمت دوازده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

دانلود قسمت دوازدهم سووشون با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال سووشون

 

 قسمت 11   

سووشون

قسمت 13  

سووشون

 

 

قسمت سيزدهم 13 سریال سووشون savushun - دانلود سریال سووشون قسمت سیزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

دانلود قسمت سیزدهم سووشون با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال سووشون

 

 قسمت 12   

سووشون

قسمت 14  

سووشون

 

 

قسمت چهاردهم 14 سریال سووشون savushun - دانلود سریال سووشون قسمت چهارده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

دانلود قسمت چهاردهم سووشون با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال سووشون

 

 قسمت 13   

سووشون

قسمت 15 

سووشون

 

 

قسمت پانزدهم 15 سریال سووشون savushun - دانلود سریال سووشون قسمت پانزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

دانلود قسمت پانزدهم سووشون با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال سووشون

 

 قسمت 14   

سووشون

قسمت 16  

سووشون

 

 

قسمت شانزدهم 16 سریال سووشون savushun - دانلود سریال سووشون قسمت شانزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

دانلود قسمت شانزدهم سووشون با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال سووشون

 

 قسمت 15  

سووشون

قسمت 17  

سووشون

  

 

قسمت هفدهم 17 سریال سووشون savushun - دانلود سریال سووشون قسمت هفده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

دانلود قسمت هفدهم سووشون با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال سووشون

 

 قسمت 16  

سووشون

قسمت 18 

سووشون

  

 

قسمت هجدهم 18 سریال سووشون savushun - دانلود سریال سووشون قسمت هجده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

دانلود قسمت هیجدهم سووشون با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال سووشون

 

 قسمت 17  

سووشون

قسمت 19  

سووشون

 

  

قسمت نوزدهم 19 سریال سووشون savushun - دانلود سریال سووشون قسمت نوزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

دانلود قسمت نوزدهم سووشون با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال سووشون

 

 قسمت 18   

سووشون

قسمت 20  

سووشون

 

  

قسمت بيستم 20 سریال سووشون savushun - دانلود سریال سووشون قسمت بيست با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

دانلود قسمت بیستم سووشون با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال سووشون

 

 قسمت 19  

سووشون

قسمت 21  

سووشون

 

 

قسمت بيست و يکم 21 سریال سووشون savushun - دانلود سریال سووشون قسمت بيست و يک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

دانلود قسمت بيست و يکم 21 سووشون با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال سووشون

 

 قسمت 20  

سووشون

قسمت 22  

سووشون

 

 

قسمت بيست و دوم 22 سریال سووشون savushun - دانلود سریال سووشون قسمت بيست و دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

دانلود قسمت بيست و دوم 22 سووشون با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال سووشون

 

 قسمت 21  

سووشون

قسمت 23 

سووشون

 

 

قسمت بيست و سوم 23 سریال سووشون savushun - دانلود سریال سووشون قسمت بيست و سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

دانلود قسمت بيست و سوم 23 سووشون با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال سووشون

 

 قسمت 22   

سووشون

قسمت 24  

سووشون

  

 

قسمت بيست و چهارم 24 سریال سووشون savushun - دانلود سریال سووشون قسمت بيست و چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

دانلود قسمت بيست و چهارم 24 سووشون با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال سووشون

 

 قسمت 23   

سووشون

قسمت 25 

سووشون

 

 

قسمت بيست و پنجم 25 سریال سووشون savushun - دانلود سریال سووشون قسمت بيست و پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

دانلود قسمت بيست و پنجم 25 سووشون با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال سووشون

 

 قسمت 24   

سووشون

قسمت 26 

سووشون

 

 

قسمت بيست و ششم 26 سریال سووشون savushun - دانلود سریال سووشون قسمت بيست و شش با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

دانلود قسمت بيست و ششم 26 سووشون با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال سووشون

 

 قسمت 25  

سووشون

قسمت 27  

سووشون

 

  

قسمت بيست و هفتم 27 سریال سووشون savushun - دانلود سریال سووشون قسمت بيست و هفت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

دانلود قسمت بيست و هفتم 27 سووشون با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال سووشون

 

 قسمت 26   

سووشون

قسمت 28  

سووشون

  

 

قسمت بيست و هشتم 28 سریال سووشون savushun - دانلود سریال سووشون قسمت بيست و هشت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

دانلود قسمت بيست و هشتم 28 سووشون با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال سووشون

 

 قسمت 27   

سووشون

قسمت 29  

سووشون

 

 

قسمت بيست و نهم 29 سریال سووشون savushun - دانلود سریال سووشون قسمت بيست و نه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

دانلود قسمت بيست و نهم 29 سووشون با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال سووشون

 

 قسمت 28   

سووشون

قسمت 30 

سووشون

 

 

قسمت سی 30 سریال سووشون savushun - دانلود سریال سووشون savushun قسمت سی با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

دانلود قسمت سی 30 سووشون با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال سووشون

 

قسمت 29 سووشون

 

 

سایر قسمتهای سووشون : 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 21 ، 22 و 23

24 ، 25 ، 26 ، 27 ، 28 ، 29 ، 30  

 

بازیگران مجموعه سووشون savushun

  

تا این زمان ، فقط نام بهنوش بختیاری برای حضور در این پروژه قطعی شده است و هنوز اسامی بازیگرانی که قطعا در این سریال هنرنمایی کنند ، منتشر نشده و بزودی از همین رسانه اطلاع رسانی خواهد شد .

  

خلاصه سریال سووشون savushun

 

داستان سووشون مجموعه ای است که بر اساس رمان سووشون به نوشته سیمین دانشور ساخته می شود .

 

سووشون قسمت اول , سووشون قسمت 2 , دانلود سووشون قسمت سوم , دانلود رایگان سووشون قسمت چهارم ، دانلود قسمت پنجم سووشون , قسمت ششم سووشون , قسمت 7 سووشون , دانلود رایگان قسمت هشتم سووشون , سریال سووشون قسمت نهم , قسمت دهم سریال سووشون , لینک قسمت یازدهم سووشون , دانلود سریال سووشون قسمت دوازدهم , سووشون سیزدهم , دانلود قانونی قسمت چهاردهم سووشون , دانلود حلال قسمت پانزدهم سووشون , دانلود مجانی قسمت شانزدهم سووشون , خرید قسمت هفدهم سووشون , زمان پخش قسمت هجدهم سووشون , سایت رایگان سووشون قسمت نوزدهم , سووشون 20 ,

دانلود سریال سووشون , دانلود سووشون 21 , داستان سریال سووشون , قسمت بیست و دو سووشون , سریال سووشون چند قسمته , سووشون قسمت 23 , سریال سووشون چه روزهایی پخش میشه , لینک دانلود سووشون 24 , سریال سووشون چند قسمت است , لینک رایگان قسمت 25 سووشون , لینک سووشون بیست و شش , قسمت 27 سووشون , قسمت بیست و هشتم سووشون رایگان , سووشون 29 کاملا رایگان , لینک دانلود مجانی 30 سووشون 

 

 

 

 

حواشی سریال سووشون savushun

 

 

کلمات مرتبط سووشون savushun

 

دانلود سریال سووشون - تاریخ پخش سریال سووشون - بازیگران سریال سووشون - زمان پخش سریال سووشون - معرفی سریال سووشون - سریال سووشون - تیزر سریال سووشون - اسامی بازیگران سریال سووشون - لوکیشن سریال سووشون - سریال سووشون قسمت اول - سریال سووشون بازیگران - سریال خانگی سووشون - عوامل سریال سووشون - دانلود سریال سووشون حلال - دانلود سریال سووشون قسمت 1 اول - دانلود سریال سووشون قسمت اول 1 - دانلود قسمت اول سریال سووشون - خلاصه داستان سووشون - آخرین اخبار سریال سووشون - فیلم سووشون - دانلود رایگان سریال سووشون - دانلود مجانی سریال سووشون - سریال سووشون در چه روزهایی پخش می شود - کارگردان سریال سووشون - کارگردان سریال سووشون چه کسی است - معرفی سریال سووشون با خلاصه داستان و اسامی بازیگران - دانلود سریال سووشون تمام قسمتها کامل - آشنایی با سریال سووشون - تماشای آنلاین سریال سووشون - آهنگ تیتراژ سریال سووشون - دانلود سریال ایرانی سووشون با کیفیت عالی 

 

نظر دهید :

نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
 • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
  heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
  winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
  worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
  expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
  disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
  joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
  sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
  neutral_faceno_mouthinnocent
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی شود

بالا