سریال جیران
رئالیتی شو پدر خوانده
سریال خون سرد
پوست شیر
سریال جیران

کلاغ از قسمت 1 تا انتهای سریال

تاریخ : 1401.08.09
نظرات : 0

مینیاتور سرا : در قسمت اول تا قسمت آخر سریال هایی همچون سریال کلاغ شاهد این موضوع هستید که مخاطب همیشه در انتظار است تا ببیند در قسمت بعدی از سریال کلاغ چه اتفاقاتی رخ خواهد داد و برای انتشار قسمت بعد از این سریال ، لحظه شماری می کند . در قسمت اول تا آخر سریال کلاغ می توانید با مشاهده لینک تمامی قسمتهای سریال کلاغ ، هر کدام از قسمتهایی از سریال کلاغ که منتشر شده و شما نتوانسته اید قسمت مورد نظرتان را مشاهده نمایید ، اقدام به دانلود قسمت مدنظرتان از سریال کلاغ و قسمت های پیشین و یا قسمت جدید سریال کلاغ نمایید .
سریال کلاغ با کارگردانی علی عطشانی منتشر می شود ؛ این سریال با ژانر کمدی درام برای مخاطب بزرگسال از طریق شبکه نمایش خانگی منتشر شد .

 

سال انتشار :    1401     

موضوع :   کمدی درام    

مدت زمان :  50 

رده سنی :   بزرگسال  

 

 

 دانلود قسمت اول تا آخر سریال کمدی کلاغ

 

قسمت اول 1 سریال کلاغ - دانلود سریال کلاغ قسمت یک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

  

 

سريال کلاغ قسمت اول 1 

 

دانلود قسمت اول کلاغ با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال کلاغ

 

 

 

 

 

قسمت دوم 2 سریال کلاغ - دانلود سریال کلاغ قسمت دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 سريال کلاغ قسمت دوم 2

 

دانلود قسمت دوم کلاغ با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال کلاغ

 

 

 

 

قسمت سوم 3 سریال کلاغ - دانلود سریال کلاغ قسمت سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال کلاغ قسمت سوم 3

 

دانلود قسمت سوم کلاغ با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال کلاغ

 

 

 

 

 

قسمت چهارم 4 سریال کلاغ - دانلود سریال کلاغ قسمت چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 سريال کلاغ قسمت چهارم 4

 

دانلود قسمت چهارم کلاغ با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال کلاغ

 

 

 

 

قسمت پنجم 5 سریال کلاغ - دانلود سریال کلاغ قسمت پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

   

 سريال کلاغ قسمت پنجم 5

 

دانلود قسمت پنجم کلاغ با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال کلاغ

 

 

 

 

 

قسمت ششم 6 سریال کلاغ - دانلود سریال کلاغ قسمت شش با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

   

سريال کلاغ قسمت ششم 6 

 

دانلود قسمت ششم کلاغ با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال کلاغ

 

 

  

 

قسمت هفتم 7 سریال کلاغ - دانلود سریال کلاغ قسمت هفت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 سريال کلاغ قسمت هفتم 7

 

دانلود قسمت هفتم کلاغ با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال کلاغ

 

 

 

 

قسمت هشتم 8 سریال کلاغ - دانلود سریال کلاغ قسمت هشت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 سريال کلاغ قسمت هشتم 8

 

دانلود قسمت هشتم کلاغ با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال کلاغ

 

 

 

 

 

قسمت نهم 9 سریال کلاغ - دانلود سریال کلاغ قسمت نه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 سريال کلاغ قسمت نهم 9

 

دانلود قسمت نهم کلاغ با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال کلاغ

 

 

 

 

 

قسمت دهم 10 سریال کلاغ - دانلود سریال کلاغ قسمت ده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

سريال کلاغ قسمت دهم 10 

 

دانلود قسمت دهم کلاغ با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال کلاغ

 

 

 

 

 

قسمت يازدهم 11 سریال کلاغ - دانلود سریال کلاغ قسمت یازده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 سريال کلاغ قسمت يازدهم 11

 

دانلود قسمت یازدهم کلاغ با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال کلاغ

 

 

 

 

 

قسمت دوازدهم 12 سریال کلاغ - دانلود سریال کلاغ قسمت دوازده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال کلاغ قسمت دوازدهم 12

 

دانلود قسمت دوازدهم کلاغ با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال کلاغ

 

 

 

 

 

 

قسمت سيزدهم 13 سریال کلاغ - دانلود سریال کلاغ قسمت سیزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

سريال کلاغ قسمت سيزدهم 13 

 

دانلود قسمت سیزدهم کلاغ با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال کلاغ

 

 

 

 

 

قسمت چهاردهم 14 سریال کلاغ - دانلود سریال کلاغ قسمت چهارده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

سريال کلاغ قسمت چهاردهم 14 

 

دانلود قسمت چهاردهم کلاغ با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال کلاغ

 

 

 

 

 

قسمت پانزدهم 15 سریال کلاغ - دانلود سریال کلاغ قسمت پانزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 سريال کلاغ قسمت پانزدهم 15

 

دانلود قسمت پانزدهم کلاغ با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال کلاغ

 

 

 

 

 

قسمت شانزدهم 16 سریال کلاغ - دانلود سریال کلاغ قسمت شانزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

سريال کلاغ قسمت شانزدهم 16 

 

دانلود قسمت شانزدهم کلاغ با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال کلاغ

 

 

 

 

 

 

قسمت هفدهم 17 سریال کلاغ - دانلود سریال کلاغ قسمت هفده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 سريال کلاغ قسمت هفدهم 17

 

دانلود قسمت هفدهم کلاغ با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال کلاغ

 

 

 

 

 

قسمت هجدهم 18 سریال کلاغ - دانلود سریال کلاغ قسمت هجده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

سريال کلاغ قسمت هجدهم 18 

 

دانلود قسمت هیجدهم کلاغ با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال کلاغ

 

 

 

 

 

 

قسمت نوزدهم 19 سریال کلاغ - دانلود سریال کلاغ قسمت نوزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 سريال کلاغ قسمت نوزدهم 19

 

دانلود قسمت نوزدهم کلاغ با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال کلاغ

 

 

 

 

 

قسمت بيستم 20 سریال کلاغ - دانلود سریال کلاغ قسمت بيست با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 سريال کلاغ قسمت بيستم 20

 

دانلود قسمت بیستم کلاغ با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال کلاغ

 

 

 

 

قسمت بيست و يکم 21 سریال کلاغ - دانلود سریال کلاغ قسمت بيست و يک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 سريال کلاغ قسمت بيست و يکم 21

 

دانلود قسمت بيست و يکم 21 کلاغ با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال کلاغ

 

 

 

قسمت بيست و دوم 22 سریال کلاغ - دانلود سریال کلاغ قسمت بيست و دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال کلاغ قسمت بيست و دوم 22

 

دانلود قسمت بيست و دوم 22 کلاغ با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال کلاغ

 

 

 

 

قسمت بيست و سوم 23 سریال کلاغ - دانلود سریال کلاغ قسمت بيست و سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال کلاغ قسمت بيست و سوم 23

 

دانلود قسمت بيست و سوم 23 کلاغ با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال کلاغ

 

 

 

 

قسمت بيست و چهارم 24 سریال کلاغ - دانلود سریال کلاغ قسمت بيست و چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال کلاغ قسمت بيست و چهارم 24

 

دانلود قسمت بيست و چهارم 24 کلاغ با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال کلاغ

 

 

 

قسمت بيست و پنجم 25 سریال کلاغ - دانلود سریال کلاغ قسمت بيست و پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال کلاغ قسمت بيست و پنجم 25

 

دانلود قسمت بيست و پنجم 25 کلاغ با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال کلاغ

 

 

 

قسمت بيست و ششم 26 سریال کلاغ - دانلود سریال کلاغ قسمت بيست و شش با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال کلاغ قسمت بيست و ششم 26

 

دانلود قسمت بيست و ششم 26 کلاغ با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال کلاغ

 

 

 

 

قسمت بيست و هفتم 27 سریال کلاغ - دانلود سریال کلاغ قسمت بيست و هفت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال کلاغ قسمت بيست و هفتم 27

 

دانلود قسمت بيست و هفتم 27 کلاغ با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال کلاغ

 

 

 

 

قسمت بيست و هشتم 28 سریال کلاغ - دانلود سریال کلاغ قسمت بيست و هشت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال کلاغ قسمت بيست و هشتم 28

 

دانلود قسمت بيست و هشتم 28 کلاغ با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال کلاغ

 

 

 

قسمت بيست و نهم 29 سریال کلاغ - دانلود سریال کلاغ قسمت بيست و نه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال کلاغ قسمت بيست و نهم 29

 

دانلود قسمت بيست و نهم 29 کلاغ با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال کلاغ

 

 

 

 

قسمت سي 30 سریال کلاغ - دانلود سریال کلاغ قسمت سي با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 سريال کلاغ قسمت سي 30

 

دانلود قسمت سي 30 کلاغ با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال کلاغ

 

 

 

 

خلاصه سریال کلاغ

 

این سریالِ قصه‌گو و داستان‌محور دارای پیچیدگی‌های داستانی بسیار قابل فهم و روان است؛ سریالی کمدی اجتماعی است که به زندگی و مناسبات سه طبقه اقتصادی جامعه می‌پردازد؛ سریالی پر از قصه‌های جذاب و در هم تنیده که دارای ویژگی‌های بسیاری در فرم و ساختار روایی است. ادامه خلاصه سریال به زودی اضافه خواهد شد .

 

 

 

 

بازیگران مجموعه کلاغ

 

 

سریال طلاق با هنرمندی بازیگرانی که هنوز رسما نام آنها منتشر نشده و گروهی از آنها بازیگران ترکیه ای هستند ، در حال فیلمبرداری است . به زودی اسامی بازیگران این سریال منتشر خواهد شد.

 

حواشی سریال کلاغ

جمال گلی تهیه کننده سریال «کلاغ» درباره به تعویق انداختن زمان تولید این سریال که پیش تولید آن بیشتر از یک ماه پیش در سال 99 آغاز شده است، بیان کرد: ما حدود ۴۰ روز قبل، پیش تولید سریال «کلاغ» را به کارگردانی علی عطشانی برای ساخت در شبکه نمایش خانگی آغاز کردیم اما اکنون به دلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت موارد سلامتی پیش تولید را متوقف کردیم.

قرار بود این سریال پنج فروردین ماه کلید بخورد اما فعلا تصمیم گرفته ایم برای سلامتی عوامل تولید این کار را متوقف کنیم و فعلا تا پایان فروردین 1400 سریال کلید نخواهد خورد.

عطشانی کارگردان، مجری طرح علیرضا نجف زاده، مدیر تولید امیر ابراهیمی و نویسنده پیمان عباسی است.

سریال «کلاغ» در ۲ فصل ۱۳ قسمتی ساخته میشود که فعلا مشخص نیست چه زمانی کار را کلید بزنیم.

 

 

 

نظر دهید :

نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
 • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
  heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
  winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
  worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
  expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
  disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
  joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
  sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
  neutral_faceno_mouthinnocent
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی شود

بالا