سریال جیران
رئالیتی شو پدر خوانده
سریال خون سرد
پوست شیر
سریال جیران

زالو از قسمت 1 تا انتهای سریال

تاریخ : 1401.07.26
نظرات : 0

مینیاتور سرا : در قسمت اول تا قسمت آخر سریال هایی همچون سریال زالو شاهد این موضوع هستید که مخاطب همیشه در انتظار است تا ببیند در قسمت بعدی از سریال زالو چه اتفاقاتی رخ خواهد داد و برای انتشار قسمت بعد از این سریال ، لحظه شماری می کند . در قسمت اول تا آخر سریال زالو می توانید با مشاهده لینک تمامی قسمتهای سریال زالو ، هر کدام از قسمتهایی از سریال زالو که منتشر شده و شما نتوانسته اید قسمت مورد نظرتان را مشاهده نمایید ، اقدام به دانلود قسمت مدنظرتان از سریال زالو و قسمت های پیشین و یا قسمت جدید سریال زالو نمایید .
سریال زالو با کارگردانی مهران مدیری منتشر می شود ؛ این سریال با ژانر طنز اجتماعی برای مخاطب بزرگسال از طریق شبکه نمایش خانگی منتشر شد .

 

سال انتشار :  1401       

موضوع :   طنز اجتماعی    

مدت زمان :  50 

رده سنی :  بزرگسال   

 

 

 

 قسمت اول تا آخر سريال زالو

 

قسمت اول 1 سریال زالو - دانلود سریال زالو قسمت یک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

  

 

 سريال زالو قسمت اول 1

 

دانلود قسمت اول زالو با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال زالو

 

 

 

 

 

قسمت دوم 2 سریال زالو - دانلود سریال زالو قسمت دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

سريال زالو قسمت دوم 2 

 

دانلود قسمت دوم زالو با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال زالو

 

 

 

 

قسمت سوم 3 سریال زالو - دانلود سریال زالو قسمت سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال زالو قسمت سوم 3

 

دانلود قسمت سوم زالو با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال زالو

 

 

 

 

 

قسمت چهارم 4 سریال زالو - دانلود سریال زالو قسمت چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 سريال زالو قسمت چهارم 4

 

دانلود قسمت چهارم زالو با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال زالو

 

 

 

 

قسمت پنجم 5 سریال زالو - دانلود سریال زالو قسمت پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

   

 سريال زالو قسمت پنجم 5

 

دانلود قسمت پنجم زالو با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال زالو

 

 

 

 

 

قسمت ششم 6 سریال زالو - دانلود سریال زالو قسمت شش با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

   

 سريال زالو قسمت ششم 6

 

دانلود قسمت ششم زالو با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال زالو

 

 

  

 

قسمت هفتم 7 سریال زالو - دانلود سریال زالو قسمت هفت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 سريال زالو قسمت هفتم 7

 

دانلود قسمت هفتم زالو با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال زالو

 

 

 

 

قسمت هشتم 8 سریال زالو - دانلود سریال زالو قسمت هشت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

سريال زالو قسمت هشتم 8 

 

دانلود قسمت هشتم زالو با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال زالو

 

 

 

 

 

قسمت نهم 9 سریال زالو - دانلود سریال زالو قسمت نه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 سريال زالو قسمت نهم 9

 

دانلود قسمت نهم زالو با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال زالو

 

 

 

 

 

قسمت دهم 10 سریال زالو - دانلود سریال زالو قسمت ده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 سريال زالو قسمت دهم 10

 

دانلود قسمت دهم زالو با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال زالو

 

 

 

 

 

قسمت يازدهم 11 سریال زالو - دانلود سریال زالو قسمت یازده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 سريال زالو قسمت يازدهم 11

 

دانلود قسمت یازدهم زالو با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال زالو

 

 

 

 

 

قسمت دوازدهم 12 سریال زالو - دانلود سریال زالو قسمت دوازده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال زالو قسمت دوازدهم 12

 

دانلود قسمت دوازدهم زالو با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال زالو

 

 

 

 

 

 

قسمت سيزدهم 13 سریال زالو - دانلود سریال زالو قسمت سیزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

سريال زالو قسمت سيزدهم 13 

 

دانلود قسمت سیزدهم زالو با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال زالو

 

 

 

 

 

قسمت چهاردهم 14 سریال زالو - دانلود سریال زالو قسمت چهارده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

سريال زالو قسمت چهاردهم 14 

 

دانلود قسمت چهاردهم زالو با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال زالو

 

 

 

 

 

قسمت پانزدهم 15 سریال زالو - دانلود سریال زالو قسمت پانزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

سريال زالو قسمت پانزدهم 15 

 

دانلود قسمت پانزدهم زالو با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال زالو

 

 

 

 

 

قسمت شانزدهم 16 سریال زالو - دانلود سریال زالو قسمت شانزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 سريال زالو قسمت شانزدهم 16

 

دانلود قسمت شانزدهم زالو با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال زالو

 

 

 

 

 

 

قسمت هفدهم 17 سریال زالو - دانلود سریال زالو قسمت هفده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 سريال زالو قسمت هفدهم 17

 

دانلود قسمت هفدهم زالو با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال زالو

 

 

 

 

 

قسمت هجدهم 18 سریال زالو - دانلود سریال زالو قسمت هجده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

سريال زالو قسمت هجدهم 18 

 

دانلود قسمت هیجدهم زالو با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال زالو

 

 

 

 

 

 

قسمت نوزدهم 19 سریال زالو - دانلود سریال زالو قسمت نوزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 سريال زالو قسمت نوزدهم 19

 

دانلود قسمت نوزدهم زالو با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال زالو

 

 

 

 

 

قسمت بيستم 20 سریال زالو - دانلود سریال زالو قسمت بيست با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

سريال زالو قسمت بيستم 20 

 

دانلود قسمت بیستم زالو با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال زالو

 

 

 

 

قسمت بيست و يکم 21 سریال زالو - دانلود سریال زالو قسمت بيست و يک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 سريال زالو قسمت بيست و يکم 21

 

دانلود قسمت بيست و يکم 21 زالو با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال زالو

 

 

 

قسمت بيست و دوم 22 سریال زالو - دانلود سریال زالو قسمت بيست و دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال زالو قسمت بيست و دوم 22

 

دانلود قسمت بيست و دوم 22 زالو با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال زالو

 

 

 

 

قسمت بيست و سوم 23 سریال زالو - دانلود سریال زالو قسمت بيست و سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال زالو قسمت بيست و سوم 23

 

دانلود قسمت بيست و سوم 23 زالو با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال زالو

 

 

 

 

قسمت بيست و چهارم 24 سریال زالو - دانلود سریال زالو قسمت بيست و چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال زالو قسمت بيست و چهارم 24

 

دانلود قسمت بيست و چهارم 24 زالو با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال زالو

 

 

 

قسمت بيست و پنجم 25 سریال زالو - دانلود سریال زالو قسمت بيست و پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال زالو قسمت بيست و پنجم 25

 

دانلود قسمت بيست و پنجم 25 زالو با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال زالو

 

 

 

قسمت بيست و ششم 26 سریال زالو - دانلود سریال زالو قسمت بيست و شش با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال زالو قسمت بيست و ششم 26

 

دانلود قسمت بيست و ششم 26 زالو با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال زالو

 

 

 

 

قسمت بيست و هفتم 27 سریال زالو - دانلود سریال زالو قسمت بيست و هفت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال زالو قسمت بيست و هفتم 27

 

دانلود قسمت بيست و هفتم 27 زالو با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال زالو

 

 

 

 

قسمت بيست و هشتم 28 سریال زالو - دانلود سریال زالو قسمت بيست و هشت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال زالو قسمت بيست و هشتم 28

 

دانلود قسمت بيست و هشتم 28 زالو با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال زالو

 

 

 

قسمت بيست و نهم 29 سریال زالو - دانلود سریال زالو قسمت بيست و نه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال زالو قسمت بيست و نهم 29

 

دانلود قسمت بيست و نهم 29 زالو با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال زالو

 

 

 

 

قسمت سي 30 سریال زالو - دانلود سریال زالو قسمت سي با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 سريال زالو قسمت سي 30

 

دانلود قسمت سي 30 زالو با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال زالو

 

 

 

 

خلاصه سریال زالو

 

این سریال ، بر پایه یک طنز اجتماعی است که با کارگردانی مهران مدیری ، می بایست سریالی جالب با محتوایی طنز گونه باشد . هنوز جزئیاتی از خلاصه این سریال منتشر نشده 

 

 

بازیگران مجموعه زالو

 

 

امیر مهدی ژوله و مهران مدیری ، اولین بازیگرانی هستند که نامشان ذکر شده و هنرمندان برجسته دیگری نیز در کنار چهره‌های جدید ، در سریال زالو هنرمندی کرده اند .

حواشی سریال زالو

سریال زالو که هم اکنون شما آنرا مشاهده می کنید ،به گفته مهران مدیری ، اثری متفاوت از آنچه او در دو سریال هیولا و دراکولا ارائه کرده ، می باشد .

امیر مهدی ژوله ، سرپرست نویسندگان این مجموعه است و خانم ها هدی ایزدی و زهرا افشاری و فاطمه راست گفتار نویسندگان این سریال هستند . 

خانم ها ، زهرا افشاری و فاطمه راست گفتار نویسندگی مجموعه مردم معمولی به کارگردانی رامبد جوان را عهده دار بودند و هدی ایزدی یکی از نویسندگان مجموعه تلویزیونی 021 به کارگردانی مشترک سیامک انصاری و سید جواد رضویان می باشد .

 

 

 

  

نظر دهید :

نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
 • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
  heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
  winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
  worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
  expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
  disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
  joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
  sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
  neutral_faceno_mouthinnocent
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی شود

بالا