سریال جیران
رئالیتی شو پدر خوانده
سریال خون سرد
پوست شیر
سریال جیران

هفت از قسمت 1 تا انتهای سریال

تاریخ : 1401.06.22
نظرات : 0

مینیاتور سرا : در قسمت اول تا قسمت آخر سریال هایی همچون سریال هفت شاهد این موضوع هستید که مخاطب همیشه در انتظار است تا ببیند در قسمت بعدی از سریال هفت چه اتفاقاتی رخ خواهد داد و برای انتشار قسمت بعد از این سریال ، لحظه شماری می کند . در قسمت اول تا آخر سریال هفت می توانید با مشاهده لینک تمامی قسمتهای سریال هفت ، هر کدام از قسمتهایی از سریال هفت که منتشر شده و شما نتوانسته اید قسمت مورد نظرتان را مشاهده نمایید ، اقدام به دانلود قسمت مدنظرتان از سریال هفت و قسمت های پیشین و یا قسمت جدید سریال هفت نمایید .
سریال هفت با کارگردانی کیارش اسدی زاده منتشر می شود ؛ این سریال با ژانر درام و معمایی برای مخاطب بزرگسال از طریق شبکه نمایش خانگی منتشر شد .

 

سال انتشار : 1401         

موضوع : درام و معمایی      

مدت زمان :   50

رده سنی :  بزرگسال   

 

 

 

 

قسمت اول 1 سریال هفت - دانلود سریال هفت قسمت یک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

  

 

 

دانلود قسمت اول هفت با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال هفت

 

 

 سريال هفت قسمت اول 1

 

 

 

قسمت دوم 2 سریال هفت - دانلود سریال هفت قسمت دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

دانلود قسمت دوم هفت با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال هفت

 

  سريال هفت قسمت دوم 2

 

 

 

 

قسمت سوم 3 سریال هفت - دانلود سریال هفت قسمت سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

دانلود قسمت سوم هفت با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال هفت

 

  سريال هفت قسمت سوم 3

 

 

 

قسمت چهارم 4 سریال هفت - دانلود سریال هفت قسمت چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 

دانلود قسمت چهارم هفت با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال هفت

 

  سريال هفت قسمت چهارم 4

 

 

قسمت پنجم 5 سریال هفت - دانلود سریال هفت قسمت پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

   

 

 

دانلود قسمت پنجم هفت با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال هفت

 

 سريال هفت قسمت پنجم 5

 

 

 

 

قسمت ششم 6 سریال هفت - دانلود سریال هفت قسمت شش با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

   

 

دانلود قسمت ششم هفت با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال هفت

 

  سريال هفت قسمت ششم 6

 

  

 

قسمت هفتم 7 سریال هفت - دانلود سریال هفت قسمت هفت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 

دانلود قسمت هفتم هفت با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال هفت

 

  سريال هفت قسمت هفتم 7

 

 

 

قسمت هشتم 8 سریال هفت - دانلود سریال هفت قسمت هشت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

دانلود قسمت هشتم هفت با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال هفت

 

  سريال هفت قسمت هشتم 8

 

 

 

قسمت نهم 9 سریال هفت - دانلود سریال هفت قسمت نه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

دانلود قسمت نهم هفت با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال هفت

 

 سريال هفت قسمت نهم 9

 

 

 

 

قسمت دهم 10 سریال هفت - دانلود سریال هفت قسمت ده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 

دانلود قسمت دهم هفت با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال هفت

 

  سريال هفت قسمت دهم 10

 

 

 

 

 

قسمت يازدهم 11 سریال هفت - دانلود سریال هفت قسمت یازده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 

دانلود قسمت یازدهم هفت با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال هفت

 

  سريال هفت قسمت يازدهم 11

 

 

 

 

 

قسمت دوازدهم 12 سریال هفت - دانلود سریال هفت قسمت دوازده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

دانلود قسمت دوازدهم هفت با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال هفت

 

 سريال هفت قسمت دوازدهم 12  

 

 

 

 

 

قسمت سيزدهم 13 سریال هفت - دانلود سریال هفت قسمت سیزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

دانلود قسمت سیزدهم هفت با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال هفت

 

  سريال هفت قسمت سيزدهم 13

 

 

 

قسمت چهاردهم 14 سریال هفت - دانلود سریال هفت قسمت چهارده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

دانلود قسمت چهاردهم هفت با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال هفت

 

  سريال هفت قسمت چهاردهم 14

 

 

 

 

قسمت پانزدهم 15 سریال هفت - دانلود سریال هفت قسمت پانزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 

دانلود قسمت پانزدهم هفت با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال هفت

 

  

 

 

 

 

قسمت شانزدهم 16 سریال هفت - دانلود سریال هفت قسمت شانزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

 

دانلود قسمت شانزدهم هفت با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال هفت

 

 

 

 

 

 

قسمت هفدهم 17 سریال هفت - دانلود سریال هفت قسمت هفده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 

 

دانلود قسمت هفدهم هفت با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال هفت

 

 

 

 

 

قسمت هجدهم 18 سریال هفت - دانلود سریال هفت قسمت هجده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

دانلود قسمت هیجدهم هفت با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال هفت

 

 

 

 

 

 

قسمت نوزدهم 19 سریال هفت - دانلود سریال هفت قسمت نوزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 

 

دانلود قسمت نوزدهم هفت با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال هفت

 

 

 

 

 

قسمت بيستم 20 سریال هفت - دانلود سریال هفت قسمت بيست با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

 

دانلود قسمت بیستم هفت با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال هفت

 

 

 

 

قسمت بيست و يکم 21 سریال هفت - دانلود سریال هفت قسمت بيست و يک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

 

دانلود قسمت بيست و يکم 21 هفت با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال هفت

 

 

 

قسمت بيست و دوم 22 سریال هفت - دانلود سریال هفت قسمت بيست و دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

دانلود قسمت بيست و دوم 22 هفت با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال هفت

 

 

 

 

قسمت بيست و سوم 23 سریال هفت - دانلود سریال هفت قسمت بيست و سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

دانلود قسمت بيست و سوم 23 هفت با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال هفت

 

 

 

 

قسمت بيست و چهارم 24 سریال هفت - دانلود سریال هفت قسمت بيست و چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

دانلود قسمت بيست و چهارم 24 هفت با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال هفت

 

 

 

قسمت بيست و پنجم 25 سریال هفت - دانلود سریال هفت قسمت بيست و پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

دانلود قسمت بيست و پنجم 25 هفت با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال هفت

 

 

 

قسمت بيست و ششم 26 سریال هفت - دانلود سریال هفت قسمت بيست و شش با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

دانلود قسمت بيست و ششم 26 هفت با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال هفت

 

 

 

 

قسمت بيست و هفتم 27 سریال هفت - دانلود سریال هفت قسمت بيست و هفت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

دانلود قسمت بيست و هفتم 27 هفت با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال هفت

 

 

 

 

قسمت بيست و هشتم 28 سریال هفت - دانلود سریال هفت قسمت بيست و هشت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

دانلود قسمت بيست و هشتم 28 هفت با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال هفت

 

 

 

قسمت بيست و نهم 29 سریال هفت - دانلود سریال هفت قسمت بيست و نه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

دانلود قسمت بيست و نهم 29 هفت با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال هفت

 

 

 

 

قسمت سي 30 سریال هفت - دانلود سریال هفت قسمت سي با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

 

دانلود قسمت سي 30 هفت با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال هفت

 

 

 

 

 

خلاصه سریال هفت

 

این سریال ماجرایی عاشقانه ، در فضایی دراماتیک و معمایی و با حال و هوایی جدید و متفاوت دارد . ادامه خلاصه سریال به زودی اضافه خواهد شد .

 

 

بازیگران مجموعه هفت

 

 

نازنین بیاتی ، نیکی کریمی ، مهدی هاشمی ، رضا کیانیان ، هانیه توسلی ، امیر جعفری ، بابک حمیدیان ، مینا ساداتی ، علی مصفا ، محمد امین ، حدیث میر امینی

حواشی سریال هفت

این سریال یک سریال پر بازیگر و پر لوکیشن است که اردیبهشت ماه ، فیلمبرداری آن به اتمام رسیده و تیرماه 1400 در شبکه نمایش خانگی پخش خواهد شد .

 

 

نظر دهید :

نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
 • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
  heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
  winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
  worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
  expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
  disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
  joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
  sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
  neutral_faceno_mouthinnocent
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی شود

بالا