رژیم درمانی
رئالیتی شو پدر خوانده
سریال خون سرد
پوست شیر
سریال جیران

داوینچیز از قسمت 1 تا انتهای سریال

تاریخ : 1402.08.23
نظرات : 0

مینیاتور سرا : در قسمت اول تا قسمت آخر سریال هایی همچون سریال داوینچیز شاهد این موضوع هستید که مخاطب همیشه در انتظار است تا ببیند در قسمت بعدی از سریال داوینچیز چه اتفاقاتی رخ خواهد داد و برای انتشار قسمت بعد از این سریال ، لحظه شماری می کند . در قسمت اول تا آخر سریال داوینچیز می توانید با مشاهده لینک تمامی قسمتهای سریال داوینچیز ، هر کدام از قسمتهایی از سریال داوینچیز که منتشر شده و شما نتوانسته اید قسمت مورد نظرتان را مشاهده نمایید ، اقدام به دانلود قسمت مدنظرتان از سریال داوینچیز و قسمت های پیشین و یا قسمت جدید سریال داوینچیز نمایید .
سریال داوینچیز dawinchiz با کارگردانی افشین هاشمی منتشر می شود ؛ این سریال با ژانر کمدی معمایی برای مخاطب بزرگسال از طریق شبکه نمایش خانگی منتشر شد .

سال انتشار : 1402  / موضوع : کمدی معمایی / مدت زمان : 45  / رده سنی : خانواده 

 

 دانلود قسمت اول 1 تا آخر سريال داوینچیز

 

با کلیک روی هر قسمت ، میتوانید آن را با 5 کیفیت عالی دانلود و تماشا کنید .

 

قسمت اول 1 سریال داوینچیز dawinchiz دانلود سریال داوینچیز قسمت یک با لینک مستقیم 

دانلود قسمت 1 داوینچیز با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های داوینچیز

 

قسمت دوم 2 سریال داوینچیز dawinchiz دانلود سریال داوینچیز قسمت دو با لینک مستقیم

دانلود قسمت 2 داوینچیز با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های داوینچیز

 

قسمت سوم 3 سریال داوینچیز dawinchiz دانلود سریال داوینچیز قسمت سه با لینک مستقیم

دانلود قسمت 3 داوینچیز با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های داوینچیز

 

قسمت چهارم 4 سریال داوینچیز dawinchiz دانلود سریال داوینچیز قسمت چهار با لینک مستقیم

دانلود قسمت 4 داوینچیز با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های داوینچیز

 

قسمت پنجم 5 سریال داوینچیز dawinchiz دانلود سریال داوینچیز قسمت پنج با لینک مستقیم

دانلود قسمت 5 داوینچیز با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های داوینچیز

 

قسمت ششم 6 سریال داوینچیز dawinchiz دانلود سریال داوینچیز قسمت شش با لینک مستقیم  

دانلود قسمت 6 داوینچیز با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های داوینچیز

 

قسمت هفتم 7 سریال داوینچیز dawinchiz دانلود سریال داوینچیز قسمت هفت با لینک مستقیم  

دانلود قسمت 7 داوینچیز با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های داوینچیز

 

قسمت هشتم 8 سریال داوینچیز dawinchiz دانلود سریال داوینچیز قسمت هشت با لینک مستقیم  

دانلود قسمت 8 داوینچیز با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های داوینچیز

 

قسمت نهم 9 سریال داوینچیز dawinchiz دانلود سریال داوینچیز قسمت نه با لینک مستقیم

دانلود قسمت 9 داوینچیز با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های داوینچیز

 

قسمت دهم 10 سریال داوینچیز dawinchiz دانلود سریال داوینچیز قسمت ده با لینک مستقیم  

دانلود قسمت 10 داوینچیز با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های داوینچیز

 

قسمت يازدهم 11 سریال داوینچیز dawinchiz دانلود سریال داوینچیز قسمت یازده با لینک مستقیم  

دانلود قسمت 11 داوینچیز با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های داوینچیز

 

قسمت دوازدهم 12 سریال داوینچیز dawinchiz دانلود سریال داوینچیز قسمت دوازده با لینک مستقیم

دانلود قسمت 12 داوینچیز با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های داوینچیز

 

قسمت سيزدهم 13 سریال داوینچیز dawinchiz دانلود سریال داوینچیز قسمت سیزده با لینک مستقیم

دانلود قسمت 13 داوینچیز با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های داوینچیز

 

قسمت چهاردهم 14 سریال داوینچیز dawinchiz دانلود سریال داوینچیز قسمت چهارده با لینک مستقیم  

دانلود قسمت 14 داوینچیز با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های داوینچیز

 

قسمت پانزدهم 15 سریال داوینچیز dawinchiz دانلود سریال داوینچیز قسمت پانزده با لینک مستقیم

دانلود قسمت 15 داوینچیز با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های داوینچیز

 

قسمت شانزدهم 16 سریال داوینچیز dawinchiz دانلود سریال داوینچیز قسمت شانزده با لینک مستقیم  

دانلود قسمت 16 داوینچیز با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های داوینچیز

 

قسمت هفدهم 17 سریال داوینچیز dawinchiz دانلود سریال داوینچیز قسمت هفده با لینک مستقیم

دانلود قسمت 17 داوینچیز با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های داوینچیز

 

قسمت هجدهم 18 سریال داوینچیز dawinchiz دانلود سریال داوینچیز قسمت هجده با لینک مستقیم  

دانلود قسمت 18 داوینچیز با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های داوینچیز

 

قسمت نوزدهم 19 سریال داوینچیز dawinchiz دانلود سریال داوینچیز قسمت نوزده با لینک مستقیم  

دانلود قسمت 19 داوینچیز با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های داوینچیز

 

قسمت بيستم 20 سریال داوینچیز dawinchiz دانلود سریال داوینچیز قسمت بيست با لینک مستقیم  

دانلود قسمت 20 داوینچیز با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های داوینچیز

 

قسمت بيست و يکم 21 سریال داوینچیز dawinchiz دانلود سریال داوینچیز قسمت بيست و يک با لینک مستقیم

دانلود قسمت 21 داوینچیز با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های داوینچیز

 

قسمت بيست و دوم 22 سریال داوینچیز dawinchiz دانلود سریال داوینچیز قسمت بيست و دو با لینک مستقیم  

دانلود قسمت 22 داوینچیز با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های داوینچیز

 

قسمت بيست و سوم 23 سریال داوینچیز dawinchiz دانلود سریال داوینچیز قسمت بيست و سه با لینک مستقیم  

دانلود قسمت 23 داوینچیز با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های داوینچیز

 

قسمت بيست و چهارم 24 سریال داوینچیز dawinchiz دانلود سریال داوینچیز قسمت بيست و چهار با لینک مستقیم  

دانلود قسمت 24 داوینچیز با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های داوینچیز

 

قسمت بيست و پنجم 25 سریال داوینچیز dawinchiz دانلود سریال داوینچیز قسمت بيست و پنج با لینک مستقیم

دانلود قسمت 25 داوینچیز با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های داوینچیز

 

قسمت بيست و ششم 26 سریال داوینچیز dawinchiz دانلود سریال داوینچیز قسمت بيست و شش با لینک مستقیم

دانلود قسمت 26 داوینچیز با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های داوینچیز

 

قسمت بيست و هفتم 27 سریال داوینچیز dawinchiz دانلود سریال داوینچیز قسمت بيست و هفت با لینک مستقیم

دانلود قسمت 27 داوینچیز با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های داوینچیز

 

قسمت بيست و هشتم 28 سریال داوینچیز dawinchiz دانلود سریال داوینچیز قسمت بيست و هشت با لینک مستقیم  

دانلود قسمت 28 داوینچیز با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های داوینچیز

 

قسمت بيست و نهم 29 سریال داوینچیز dawinchiz دانلود سریال داوینچیز قسمت بيست و نه با لینک مستقیم

دانلود قسمت 29 داوینچیز با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های داوینچیز

 

قسمت سی 30 سریال داوینچیز dawinchiz دانلود سریال داوینچیز قسمت سی با لینک مستقیم  

دانلود قسمت 30 داوینچیز با 5 کیفیت
دانلود تمام قسمت های داوینچیز

 

خلاصه سریال داوینچیز dawinchiz

قصه زن و شوهری است که کارمند یک موزه کوچک در تهران هستند. آنها به طور اتفاقی یک تابلو از لئوناردو داوینچی پیدا می‌کنند و این سرآغاز ماجراهای مختلفی است.

بازیگران مجموعه داوینچیز dawinchiz 

سام درخشانی و سیما تیرانداز ، مونا فرجاد در کنار چهره های جدید و پیشکسوت 

سریال داوینچیز چند قسمته و سریال داوینچیز چه روزهایی پخش میشه ؟

تعداد قسمت های سریال داوینچیز dawinchiz ، توسط افشین هاشمی ، 25 تا 30 قسمت اعلام شده است . سریال داوینچیز dawinchiz در روزهای دوشنبه که اعلام شده ، منتشر می شود . هرگونه تغییر در روز و ساعات پخش سریال داوینچیز را میتوانید از سایت اختصاصی سریال داوینچیز پیگیری نمایید .

حواشی سریال داوینچیز dawinchiz

افشین هاشمی علاوه بر شبکه مخفی زنان و چند اثر دیگر ، سریال کمدی داوینچز را کارگردانی کرده که آماده پخش است .

سایر قسمتهای داوینچیز  : 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 21 ، 22 و 23

24 ، 25 ، 26 ، 27 ، 28 ، 29 ، 30  

داوینچیز قسمت اول , داوینچیز قسمت 2 , دانلود داوینچیز قسمت سوم , دانلود رایگان داوینچیز قسمت چهارم ، دانلود قسمت پنجم داوینچیز , قسمت ششم داوینچیز , قسمت 7 داوینچیز , دانلود رایگان قسمت هشتم داوینچیز , سریال داوینچیز قسمت نهم , قسمت دهم سریال داوینچیز , لینک قسمت یازدهم داوینچیز , دانلود سریال داوینچیز قسمت دوازدهم , داوینچیز سیزدهم , دانلود قانونی قسمت چهاردهم داوینچیز , دانلود حلال قسمت پانزدهم داوینچیز , دانلود مجانی قسمت شانزدهم داوینچیز , خرید قسمت هفدهم داوینچیز , زمان پخش قسمت هجدهم داوینچیز , سایت رایگان داوینچیز قسمت نوزدهم , داوینچیز 20 , دانلود سریال داوینچیز , دانلود داوینچیز 21 داستان سریال داوینچیز , قسمت بیست و دو داوینچیز , سریال داوینچیز چند قسمته , داوینچیز قسمت 23 , سریال داوینچیز چه روزهایی پخش میشه , لینک دانلود داوینچیز 24 , سریال داوینچیز چند قسمت است , لینک رایگان قسمت 25 داوینچیز , لینک داوینچیز بیست و شش , قسمت 27 داوینچیز , قسمت بیست و هشتم داوینچیز رایگان , داوینچیز 29 کاملا رایگان , لینک دانلود مجانی 30 داوینچیز 

کلمات مرتبط داوینچیز dawinchiz

دانلود سریال داوینچیز - تاریخ پخش سریال داوینچیز - بازیگران سریال داوینچیز - زمان پخش سریال داوینچیز - معرفی سریال داوینچیز - سریال داوینچیز - تیزر سریال داوینچیز - اسامی بازیگران سریال داوینچیز - لوکیشن سریال داوینچیز - سریال داوینچیز قسمت اول - سریال داوینچیز بازیگران - سریال خانگی داوینچیز - عوامل سریال داوینچیز - دانلود سریال داوینچیز حلال - دانلود سریال داوینچیز قسمت 1 اول - دانلود سریال داوینچیز قسمت اول 1 - دانلود قسمت اول سریال داوینچیز - خلاصه داستان داوینچیز - آخرین اخبار سریال داوینچیز - فیلم داوینچیز - دانلود رایگان سریال داوینچیز - دانلود مجانی سریال داوینچیز - سریال داوینچیز در چه روزهایی پخش می شود - کارگردان سریال داوینچیز - کارگردان سریال داوینچیز چه کسی است - معرفی سریال داوینچیز با خلاصه داستان و اسامی بازیگران - دانلود سریال داوینچیز تمام قسمتها کامل - آشنایی با سریال داوینچیز - تماشای آنلاین سریال داوینچیز - آهنگ تیتراژ سریال داوینچیز - دانلود سریال ایرانی داوینچیز با کیفیت عالی - 

 

نظر دهید :

نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
 • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
  heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
  winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
  worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
  expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
  disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
  joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
  sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
  neutral_faceno_mouthinnocent
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی شود

بالا